Van filosoof naar technisch adviseur coördinator: Olivier Thiriar is trots dat hij onderwijs mee mogelijk kan maken

“Als je hier niet moet zijn, heb je hier niets te zoeken.”

Hij is vaak actief achter de schermen van de school, maar zijn werk is tegelijkertijd heel erg zichtbaar. Als technisch adviseur coördinator (TAC) is hij nauw betrokken bij het beleid en zorgt hij mee voor de concretisering van de futureproof leeromgeving waarin zowel leerlingen als medewerkers zich goed kunnen voelen. Een belangrijke schakel in de ketting, maar vooral een voorwaarde om het pedagogisch project te kunnen realiseren. Van kleine renovatiewerken tot het aansturen van de onderhoudsploeg: in ons GO! atheneum Hoboken is Olivier Thiriar the right man for the job

Hoe ben je in het onderwijs terechtgekomen?

Olivier: “Ik volgde de opleiding wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen en behaalde ook een pedagogisch diploma. Toen ik afstudeerde was er helaas te weinig werk in het onderwijs, en dus ging ik aan de slag in de privésector. Na een tijdje besefte ik dat de cultuur van het bedrijf waar ik werkte niet strookte met wie ik was. Ik gaf mijn ontslag en besloot om me verder te gaan bekwamen. Na een cursus milieukunde volgde ik het postgraduaat preventieadviseur niveau 1. Daarna kon ik bij het centrum voor volwassenenonderwijs in Hoboken aan de slag als beleidsondersteuner.”

Welk parcours heb je dan afgelegd om in het atheneum TAC te worden? 

Olivier: “Mijn werk in het CVO evolueerde naar logistieke coördinatie en het veiligheid- en preventiebeleid voor de ganse campus. Die deelden we met het atheneum. Eigenlijk is het de toenmalige directeur van het atheneum die me heeft gecoacht naar het ambt van TAC. Ik ben hem daar nog steeds erg dankbaar voor. Ik behaalde de akte van bekwaamheid voor het ambt van coördinator bij het GO!. Na 6 jaar in het CVO maakte ik de overstap naar TAC in het atheneum van Hoboken.”

Ik probeer de noden van leerlingen en collega’s op te volgen. Hun welzijn is mijn prioriteit.

Wat houdt de job van TAC precies is? 

Olivier: “Er komt best wel wat bij kijken, het takenpakket is heel divers. Ik kan met trots zeggen dat een TAC onderwijs mee mogelijk maakt. Samen met alle betrokkenen waak ik over een goede uitvoering van het pedagogisch project en stuur ik bij indien nodig. Ik probeer de noden van leerlingen en collega’s op te volgen. Hun welzijn is mijn prioriteit. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat onze klaslokalen in orde zijn. Een lamp die flikkert of een verwarming die niet werkt: het zijn kleine ergernissen die een effect hebben op het leren en werken in onze school. Voor kleine renovaties en herstelwerken kan ik rekenen op onze fantastische onderhoudsploeg.”

Van filosoof naar technisch adviseur coördinator in het onderwijs. Zijn dat geen uitersten? 

Olivier: “Niet per se. Ik koos voor de opleiding wijsbegeerte omwille van mijn interesse in het gedrag van mensen. Het was dus ergens logisch dat ik iets mensgericht zou gaan doen. Filosofen staan ‘denkend’ in het leven. In het contact met leerlingen neem ik dat graag mee. Uiteindelijk willen we lerenden in het GO! doen nadenken vanuit een open en nieuwsgierige houding en hen vormen tot kritische wereldburgers. Ik probeer zoveel mogelijk samen te werken met de leerkrachten en op die manier leerlingen mee kansen te geven. En ja, soms zijn onze jongeren uitgelaten of luidruchtig en soms loopt het zelfs mis. Maar met hen in dialoog gaan is enorm belangrijk. Vanuit elke functie op school, trouwens.”

Over het GO! gesproken … is ‘het net’ waarin je werkt voor jou belangrijk? 

Olivier: “Mijn moeder ging naar het GO! en mijn grootmoeder gaf les in een GO! school in Edegem. Als kind woonde ik in Brussel en ging ik naar GO! basisschool De Bloeiende Kerselaar in Watermaal-Bosvoorde. Mijn middelbaar deed ik in het atheneum van Mortsel. Ik ben als het ware ‘een kind van het GO!’ maar dat is niet waarom ik bij het GO! werk. Het zijn de neutraliteit en de waarden van het GO! waar ik zo achtersta. Ik merk dat er in ons net een continuïteit is in het implementeren van een warm en humaan beleid waarin iedereen welkom is. In de lagere school was ik geen hoogvlieger. Ook in het secundair was ik geen goede student. Maar ik had een aantal fantastische leraren die me begeesterden en oog hadden voor mijn talenten. Ik heb als kind en later als volwassene zoveel kansen gekregen in het GO! En eerlijk? Als ik er mijn draai kon en kan vinden, dan zegt dat wel iets. (lacht) “

Het verschil maak je op de werkvloer. Daar moeten leerlingen zoveel mogelijk geëquipeerd worden met tools voor de toekomst.

Hoe kijk je als mens en als TAC naar de toekomst van het onderwijs? 

Olivier: “Ik ben bezorgd over de negatieve beeldvorming van de sector in de media. Er worden metafysische discussies gevoerd waar onze leerlingen in mijn ogen geen baat bij hebben. Want eerlijk … wat is het effect van al dat gepalaver op onze jongeren? Het verschil maak je op de werkvloer. Daar moeten leerlingen zoveel mogelijk geëquipeerd worden met tools voor de toekomst. Ook kinderen met een moeilijke achtergrond of thuissituatie. Naar mijn aanvoelen is het een goede zaak dat we inzetten op ‘futureproof’ onderwijs.”

En het lerarentekort?

Olivier: “Er is een grote hervorming nodig inzake personeelsbeleid. Want stilstaan is achteruitgaan. Ik denk aan een beter statuut, een steviger loopbaanplan en meer concurrerende arbeidsvoorwaarden. Maar langs de andere kant: als je hier niet moet zijn, heb je hier niets te zoeken. Waarmee ik bedoel dat het niet OF hard werken is in de privé OF kiezen voor het onderwijs. Lesgeven is een stiel. En niet iedereen kan het. Dat wordt veel te weinig gezegd. Je moet bewust willen kiezen voor het onderwijs en je moet iemand zijn die graag met mensen werkt, met kennis bezig is, én wil bouwen aan de dag van morgen. Als leerkracht moet je inzien dat de jeugd onze toekomst is en ervoor gaan. Ik ben trots op wat we doen en ik keer nooit meer terug naar de privé.“

Jij voelt je duidelijk erg goed in je job.

Olivier: “Zeer zeker. De goede samenwerking met collega’s doet me groeien op persoonlijk vlak. Onze directeur is een warme persoonlijkheid, iemand die zichzelf veel zal ontzeggen om het voor de leerlingen of leerkrachten beter te maken. Ik kan niet functioneren binnen een streng en afgeschermd kader. In mijn job heb ik de autonomie om projecten in te vullen en betekenis te geven. Op LinkedIN word ik wel eens gecontacteerd door recruiters, maar ze moeten geen moeite doen: ik blijf waar ik ben.”

Wat zijn jouw ambities in het GO! atheneum Hoboken?

Olivier: “Mijn grootste uitdaging is momenteel het nieuwbouwproject van onze school. Ik wil daaraan maximaal bijdragen en ondersteunen vanuit mijn expertise. Als we erin slagen om er een plek van te maken die zowel voor leerlingen als collega’s aangenaam is om te vertoeven en die GO!esting geeft, dan ben ik een tevreden TAC.”

Wil jij net zoals Olivier de overstap van de privé naar het onderwijs maken, maar heb je vragen over de mogelijkheden en de voorwaarden? Maak dan een afspraak met een van onze HR-medewerkers. Zij helpen je heel graag (vrijblijvend!) op weg.

Recente berichten

Pleidooi aan het einde van het schooljaar

Het afgelopen schooljaar stond het Vlaamse onderwijs centraal in het maatschappelijke en politieke debat. De dalende onderwijskwaliteit, de zwakke PISA-resultaten, de Vlaamse toetsen …  het zijn tendensen die niemand onberoerd laten. Wij pleiten aan het einde van het schooljaar voor nuance in het debat en meer vertrouwen in schoolteams. 

Lees verder

Samen bereik(t)en we meer!

Het einde van het schooljaar nadert snel, en wat een jaar is het geweest! We hebben samen bergen verzet, hindernissen overwonnen en successen geboekt.

Lees verder