Polyvalent pedagogisch medewerker – GO! atheneum Antwerpen (halftijds – schooljaar 2024 – 2025)

Vacature

Het GO! atheneum Antwerpen staat sinds 1807 voor kwaliteit en traditie. Door het bijbrengen van kennis en respect voor de eigen cultuur én de cultuur van anderen en door het aanmoedigen van een open dialoog, ontstaat op onze school een sfeer van wederzijds respect die verrijkend en stimulerend werkt. Deze positieve waardering bepaalt onze schoolcultuur. Onze beleidsvisie steunt op 3 pijlers:

 • Samen leren samenleven
 • Over_bruggen
 • Brede school

Je uitdaging

In overleg met de directie en het beleidsteam neem je ondersteunende en organisatorische taken op binnen de pedagogische werking van de school. Je volgt de verdere implementatie van de modernisering secundair onderwijs op binnen de verschillende leergemeenschappen/teams van de school op pedagogisch en didactisch vlak. Je werkt mee aan een vlot verloop en heldere communicatie van dit pedagogisch beleid. Je ondersteunt hiermee de warme en leerlinggerichte schoolcultuur met oog voor kwaliteit en welbevinden. Ook nog:

 • Je werkt nauw samen met de directie en neemt deel aan de overlegmomenten met het beleidsteam, het transitieteam, de leergemeenschappen, en de leerkrachten;
 • Je volgt de verdere implementatie op van de modernisering secundair onderwijs binnen de verschillende leergemeenschappen van de school;
 • Je realiseert pedagogische en onderwijskundige doelen conform de regelgeving en de modernisering van het secundair onderwijs;
 • In functie van de verdere uitrol van de hybride school help je mee de noodzakelijke innovatieve digitale tools te implementeren in de betrokken leergemeenschappen/teams.
 • Je begeleidt en volgt het proces van ‘het geïndividualiseerd samen leren GSL’ mee op binnen de verschillende leergemeenschappen/teams ( flex-uren, leerateliers, studieateliers, modules, onderzoekscompetenties, … )
 • Je begeleidt waar nodig mee het proces van co-teaching en andere innovatieve onderwijstools binnen de verschillende leergemeenschappen/teams;
 • Je werkt mee aan het door de school gevoerde gelijke kansen beleid dwz het verder uitwerken, begeleiden en evalueren van de GOK-cyclus, alsook de begeleiding van de overlegmomenten van personeelsleden met GOK-uren. Dit met aandacht voor de socio-economische kenmerken van de leerlingenpopulatie;
 • Je neemt waar nodig ook een organisatorische rol op bij het aansturen en organiseren van overlegmomenten, planningen, projectweken, professionaliseringstrajecten, …
 • Je werkt nauw samen met de kwaliteitscoördinator en je koppelt het gevoerde pedagogisch beleid aan de kwaliteitscyclus van het ROK.
 • Je werkt mee aan een vlot verloop en heldere communicatie van dit pedagogisch beleid naar alle betrokken partijen;
 • Je bouwt mee aan een leerlingengericht schoolklimaat en je houdt hierbij rekening met de specifieke leerlingenkenmerken en context van de school;
 • Je ondersteunt de missie en de beleidsvisie van de school en je onderschrijft het PPGO!.

Stel je kandidaat uiterlijk 1 juli 2024 via de knoppen helemaal onderaan.
Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met karin.heremans@atheneumantwerpen.be.

Wie ben je?

 • Je hebt minstens een bachelordiploma + bewijs van pedagogische bekwaamheid;
 • Je bent op de hoogte van recente trends en ontwikkelingen in de onderwijswereld;
 • Je hebt voldoende ‘inhoudelijke’ kennis die nodig is om de
  functie goed te kunnen uitoefenen ( inzicht in de structuur van het secundair onderwijs, inzicht in de eindtermen, beroepskwalificaties, de verschillende leerplannen en leerplandoelen, pedagogisch-didactische kennis, kennis en gebruik van moderne communicatietechnieken, …)
 • Je hebt voeling met de leerkrachten in het secundair onderwijs;
 • Je bent een ondernemende, resultaatgerichte en proactieve teamspeler;
 • Je bent een empathisch en betrokken teambuilder die een team kan enthousiasmeren, in beweging brengen, aansturen, coachen, inspireren, motiveren, ondersteunen en begeleiden;
 • Je kan zelfsturend en autonoom werken;
 • Je kan goed plannen en organiseren;
 • Je denkt creatief en kan strategieën omzetten in concrete acties;
 • Je beschikt over sterk verbindende communicatieve vaardigheden en kan boodschappen helder en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Je bent bereid om je in te zetten voor de toekomstgerichte ontwikkeling van de school;
 • Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken;
 • Je bent een fan van het GO! en onderschrijft de waarden en het pedagogisch project van het GO!

Wat bieden we je?

 • Een boeiende, halftijdse aanstelling in een dynamische school met een sterke visie (start op 1 september 2024 ); mogelijke uitbreiding naar een voltijdse aanstelling te bespreken;
 • Een maandsalaris volgens het officiële barema;
 • Een maatschappelijk waardevolle opdracht en de kans om daarin te groeien.

GO! atheneum Antwerpen

 • Breed aanbod van allerlei remediëringstrajecten, leer- en studieateliers
 • Aandacht voor talent en kansen om te groeien
 • Sterk onderwijs en zorgende school
 • Onderwijs op maat van de leerlingen

Adres
Fr. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen
Website

Contactpersoon:
Karin Heremans
solliciteren@atheneumantwerpen
03 232 70 99

Solliciteer nu

Interesse?

1 Step 1

De eerste selectie gebeurt op basis van CV. Elke sollicitatie zal met de nodige discretie worden behandeld.

* = verplichte velden

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder