Onze troeven

Over het GO!

Waarde(n)vol pedagogisch project

GO! staat voor waarde(n)vol onderwijs zoals vertaald in ons pedagogisch project: het PPGO!. Onze zes kernwaarden: betrokkenheid, engagement, gelijkwaardigheid, openheid, oprechtheid/eerlijkheid en respect zijn sinds mensenheugenis deel van ons DNA.

Kwaliteitsvol gepersonaliseerd samen leren

We bundelen onze inspanningen voor een gemeenschappelijk doel waarbij ieder van ons het beste van zichzelf geeft om tot goede resultaten te komen. We streven naar kwaliteit en ‘futureproof’ onderwijs.

Centraal in deze visie staat ‘gepersonaliseerd samen leren’. De lerende zit zélf aan het stuur van zijn of haar leerproces. En het leren gebeurt samen, geruggensteund door een team van onderwijsprofessionals, met medeleerlingen, -cursisten en de hele school.

Sterke GO! community

Dat samen streven naar kwaliteit zonder onze zorgzame aandacht voor anderen te verliezen, zorgt voor een (h)echt groepsgevoel. En ook al zijn al onze scholen uniek, GO! scholengroep Antwerpen is een sterke community. Samen leren samenleven is wat al onze GO! professionals – van onderhoudsmedewerker tot directeur – bindt.

Lees meer over het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Breed aanbod van scholen en centra

GO! scholengroep Antwerpen verenigt 51 scholen en centra van het GO! in Antwerpen en het noorden van Antwerpen: Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel, Wijnegem en Zwijndrecht. Dat zijn meer dan 23.000 leerlingen en cursisten en zo’n 3.500 medewerkers.

Bij ons vind je vast een school die bij je past.

Bekijk het overzicht van onze scholen en centra.

Aandacht voor talent en kansen om te groeien

Vijf pijlers

In onze GO! scholen en centra willen we zowel lerenden als medewerkers kansen geven om op alle vlakken te kunnen groeien.
Dat doen we door in te zetten op vijf pijlers:

 • Aandacht voor de talenten van iedereen met differentiatie, diversiteit en inclusie als uitgangspunt;
 • Leren ondernemen en ondernemend leren;
 • Een sterk taal- en talenbeleid als hefboom;
 • Cultuur als motor voor ontwikkeling en reflectie;
 • Onderwijs dat een antwoord biedt op de uitdagingen van nu en morgen.

Talentenwerf voor medewerkers

Medewerkers die na een paar jaar meer uitdaging zoeken, kunnen deelnemen aan onze Talentenwerf. Tijdens dit traject versterk je je talenten zodat je kan doorgroeien naar nieuwe verantwoordelijkheden binnen onze scholen of scholengroep.

Sterk onderwijs in eigentijdse leeromgevingen

Sterke visie op leren

Elke school in onze scholengroep heeft een eigenheid en specifieke context. Toch zijn wij het roerend eens over wat ‘leren’ betekent.

In al onze scholen maken we werk van toegankelijk en uitdagend leren, zodat we leerkansen kunnen bieden aan een heel diverse groep in plaats van aan de grootste gemene deler. In de klaspraktijk vertaalt zich dat o.a. in projecten, onderzoeksvragen en coöperatieve werkvormen. En motivatie is hét magische woord. Wanneer we onze GO!- waarden positief inzetten, kunnen we kinderen, leerlingen en cursisten veel breder motiveren. 

 

Autonomie, verbondenheid & competentie

Onze visie op leren, samengevat in 6 punten:

 • Eigenaarschap bij de lerende = (zelf)reflectie – feedback – motivatie
 • De lerende staat centraal
 • Iedereen mee = differentiatie, diversiteit en inclusie als uitgangspunt
 • Samen groeien = breed evalueren en lerende & leraar in permanente interactie
 • Leren in levensechte en hedendaagse contexten
 • Didactische experten voor de klas = professionalisering medewerkers

Eigentijdse leeromgevingen

In GO! scholengroep Antwerpen zijn scholen en vestigingen brede, inspirerende, innovatieve, inclusieve en kwaliteitsvolle leeromgevingen. Want de fysieke omgeving heeft een grote invloed op het leren en welzijn van leerlingen en collega’s.

Onze infrastructuur moet ons pedagogisch project, het PPGO!, actief mee uitdragen en realiseren.

Om die redenen zal onze scholengroep de komende jaren, daar waar het kan, investeren in nieuwe gebouwen. Daarnaast zetten we ook in op renovatie, het verbeteren van de basiskwaliteit en een doordacht energie- en duurzaamheidsbeleid.

De GO!esting van onze medewerkers is onze kracht

Het werkgeluk van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Want gemotiveerde medewerkers zijn fundamenteel voor de onderwijskwaliteit en het welzijn van onze leerlingen. Iedereen moet zich goed kunnen voelen op school!

School maken doen we samen

Starter of zij-instromer, ouder, leerling of directeur … iedereen krijgt de kans om deel te nemen aan het beleid. We hebben daarom meerdere participatieorganen zoals de schoolraad, de pedagogische raad, de leerlingen- en ouderraad, werkgroepen, … .

Werkgroep Welzijn

Onze Werkgroep Welzijn is actief over de schoolgrenzen heen en staat open voor iedereen. Samen werken we acties uit die de fundamenten van het welzijn en het welbevinden in al onze scholen en instellingen kunnen versterken.

GO!esting: deel-, leer- en innovatiebeurs

Omdat we de inzet en de GO!esting van onze mensen willen koesteren, omdat we belang hechten aan professionalisering en kennisdeling, en ook omdat onze medewerkers af en toe eens ‘gesoigneerd’ mogen worden, organiseren we om de twee jaar GO!esting (what else?). Een deel-, leer-, innovatie- en netwerkevent, met alles erop en eraan. Bekijk de aftermovie van editie 2020.

GO! Startland, festival voor nieuwe medewerkers

In mei 2022 organiseerden we voor het eerst GO! Startland, een leerfestival voor nieuwe medewerkers. Onder het motto Een aanwinst vandaag, een blijver morgen, met passie voor altijd’ verwelkomden we meer dan 160 starters op onze GO! campus in Hoboken. Daar konden ze elkaar wat beter leren kennen en leren van ervaringsdeskundigen, zowel uit onze eigen GO! scholen en centra als van buitenaf. Bekijk de aftermovie van editie 2022.

Exclusief aanbod voor medewerkers

We werken samen met fietsenwinkel De Geus. In oktober 2022 organiseerden we onze onvergetelijke velo-testdag. Als medewerker krijg je bij aankoop van een fiets 7 procent korting, gratis garantieverlenging en ook het eerste onderhoud is gratis. Nog een leuk extraatje: dat onderhoud vindt plaats op je school.

Ontdek al onze openstaande vacatures

Wil jij ook écht het verschil maken en kunnen groeien in een maatschappelijk relevante opdracht met veel uitdaging, vrijheid en autonomie? Kies dan voor een job in onze scholengroep en ga samen met ons voor Samen Leren Samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement.