Tim Goyvaerts, ondersteuner leerlingen en leerkrachten in ons GO! atheneum Hoboken

Zoeken naar verbinding


Nieuw starten in een GO! atheneum, in een rol waarin je met zo ongeveer iedere leerling van de school contact hebt, de leraren ondersteunt én vaak hele klassen een paar uur onder je vleugels krijgt. Een mens zou van minder zenuwen krijgen. Tim Goyvaerts, echter, deed het de afgelopen maanden met flair in ons GO! atheneum Hoboken.


En? Valt het mee?

Tim Goyvaerts: “Ik zal eerlijk zijn: ik ben naar mijn gevoel nog maar begonnen, dus ben ik nog onzeker in mijn rol. Ik heb op dit moment ook nog geen pedagogische opleiding, dus ga ik wat intuïtief te werk. Daarom ben ik altijd vragende partij om feedback te krijgen van al mijn collega’s.”

Je rol behelst heel wat dingen.

Goyvaerts: “Dat hoort een beetje bij de functie, natuurlijk. Ik vul de extra uren in van de leerkrachten. Dat wil zeggen dat ik hen zoveel mogelijk probeer te ontlasten van studies, opvang van klassen, naschoolse toezichten, … Ik probeer zo vaak mogelijk met de jongeren die ik onder mijn hoede krijg, echt zinvolle dingen te doen. Let op: dat is niet altijd even simpel: als ik met drie klassen tegelijk naar buiten ga, is het zoeken naar een aanpak die werkt voor zo’n grote groep.”

Beginnen in het onderwijs: het is voor iedereen een beetje zoeken. Zoek je naar verbinding met de leerlingen?

Goyvaerts: “Dat is in het begin iets waar je uiteraard mee bezig bent. Ook daar moet je echt wel zoeken naar de dingen die werken. Maar ik doe mijn best – dat lukt steeds vaker en almaar beter. Vooral als ik het bij één klas kan houden en het gaat om de jongere leerlingen – uit het eerste of het tweede jaar – lukt het echt wel om klasverbindende activiteiten te doen. En daar vloeien bijna automatisch mogelijkheden uit voort om zelf een band met die jonge gasten te smeden.”

Had je hiervoor al een onderwijsprofiel?

Goyvaerts: “Helemaal niet, eigenlijk. Ik heb jaren bij een drankenhandel gewerkt – als leverancier. Ik heb zelf ook een moeilijke schoolcarrière achter de rug. (lacht) Ik was het soort leerling waar leerkrachten het altijd moeilijk mee hadden. De relatie tussen mij en mijn mentoren – het was niet altijd optimaal, om het maar zachtjes uit te drukken. Ik had moeite met autoriteit.”

Terwijl je ze nu uitoefent.

Goyvaerts: “Dat klopt. Al doe ik het op mijn manier – de nieuwe autoriteit. Ik wil me over dat onderwerp volgend jaar trouwens bijscholen – er zijn namelijk heel veel manieren om autoriteit uit te stralen en te gebruiken om leerlingen bij te sturen. Maar gemakkelijk is dat niet altijd – dat heb ik de afgelopen maanden zeker ervaren. (met een knipoog) Mijn ideaalbeeld is op dat vlak toch een paar keer doorprikt, moet ik toegeven.”

Maar de beste jager is nog altijd een gewezen stroper?

Goyvaerts: “Ik weet waar ik over praat als het daarover gaat, inderdaad. (lacht) Aan de andere kant: ik heb zeer regelmatig echt goeie gesprekken met leerlingen – ook die mensen die het bij momenten moeilijk hebben op school. Ze zijn vaak eerlijk tegen mij. Alsof ze voelen dat ik weet wat ze doormaken. Ze reageren heel heftig op bijvoorbeeld een klasverwijdering, waardoor ze zichzelf nog dieper in de put duwen, natuurlijk. In een gesprek onder gelijken kunnen ze daar eerlijk naar kijken.”

Wat haal jij als nieuwe kracht uit je job in het onderwijs?

Goyvaerts: “Ik voel me groeien als persoon, ook al ben ik nog maar drie maanden bezig. Ik ga met plezier naar het werk en voel me heel goed in mijn rol. Dat gevoel op zich, is voor mij goud waard.”


Recente berichten

Een grote sprong voor GO! basisschool De Trampoline: inclusief onderwijs met een sterke STEM-visie in een gloednieuw gebouw

Onze GO! STEM basisschool De Trampoline (Deurne) trekt vanaf september de kaart van inclusief onderwijs. Op de straffe STrEaM-campus aan Park Groot Schijn, in een gloednieuw schoolgebouw met een sterk schoolproject waarin STEM-geletterdheid centraal staat, zullen binnenkort ook kinderen met een STOS-problematiek (spraak- en taalontwikkelingsstoornis) hun talenten kunnen ontplooien.

Lees verder

Geen zee te hoog en geen water te diep voor Céline Van Dycke, jonge leerkracht in GO! De Scheepvaartschool

Na een stage in onze GO! De Scheepvaartschool ging Céline Van Dycke (25) volledig overstag toen ze gevraagd werd om aan boord te blijven. Deze jonge leerkracht is nu al een boegbeeld van onze unieke, maritieme GO! school op Linkeroever.

Lees verder