State-of-the-art STrEaM-campus officieel geopend

Op vrijdag 3 mei werd de nieuwe STrEaM-campus aan de August van de Wielelei in Deurne officieel ingehuldigd. Het nieuwe schoolgebouw wordt gedeeld door GO! Spectrumschool en GO! inclusieve STEM-basisschool De Trampoline. Beide scholen zetten in op STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics), en in het secundair is er extra aandacht voor creativiteit (Arts) en veerkracht (Resilience). Met de renovatie van het oude gebouw is de STrEaM-campus nu een state-of-the-art leeromgeving voor leerlingen van 2,5 tot 18 jaar.

Masterplan

Zowel De Trampoline als een aantal afdelingen van de Spectrumschool waren jarenlang gehuisvest in modulaire units. Het oude schoolgebouw aan de Ruggeveldlaan dateert uit de jaren 60. De noodzaak om het stijgende aantal leerlingen te accommoderen en hen daarnaast een functionele en moderne infrastructuur te bieden, groeide. Toen het GO! begin 2019 vanuit Vlaanderen capaciteitsmiddelen en in 2020 budget voor inclusie toegekend kreeg, kon er een stevig masterplan worden opgesteld, waarbij in eerste instantie de bouw van een nieuwe school en vervolgens de renovatie van het oude hoofdgebouw werden uitgetekend.

Optimaliseren van de schoolwerking

“Met het uitwerken van de infrastructurele plannen kregen we de kans om na te denken over het optimaliseren van onze schoolwerking. Die hebben we dan ook gegrepen. Er zijn verschillende ingangen, we kunnen projectmatig aan de slag, er zijn ateliers en labs waarin theorie en praktijk in elkaar overvloeien, er is een leer-verdieping en een verdieping waar collega’s rustig kunnen werken en gesprekken kunnen voeren. De nieuwbouw en de recent voltooide renovatie van het oude schoolgebouw zorgen samen voor een significante upgrade van onze leerfaciliteiten en dragen onze STrEaM-visie uit: STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics), creativiteit (Arts) en aandacht voor veerkracht (Resilience). In het STrEaM-lab zullen ook leerlingen van andere basisscholen welkom zijn om hun STEM-interesse aan te zwengelen. We hebben letterlijk meer ruimte om het zorgcontinuüm en degelijk vakonderwijs in uitvoering te brengen”, vertelt Christine Hannes, directeur van GO! Spectrumschool.

Inclusief STEM basisonderwijs

Ook voor GO! STEM-basisschool De Trampoline zijn de nieuwbouw en de samenwerking een meerwaarde: “Het STEM-denken is geïntegreerd in onze lessen. Dat betekent dat we vanuit een probleemstelling starten en onze leerlingen van jongs af stimuleren om op onderzoek te gaan. Daarnaast verwelkomen we sinds september 2023 ook kinderen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis. Vanuit die inclusieve STEM-visie had onze school nood aan een functionele inrichting. En die is er nu. We hebben extra grote lokalen en stille ruimtes om onze teamteaching, co-teaching en/zorgwerking te kunnen realiseren. In het STEM-lokaal kunnen kinderen individueel of in groep overleggen, plannen, exploreren, ontdekken en creëren. Leerlingen van de zorg- en sportafdelingen van de Spectrumschool kunnen bij ons stage lopen. De samenwerking zorgt dus voor nieuwe opportuniteiten en kan de onderwijsloopbaan van alle leerlingen alleen maar ten goede komen“, verduidelijkt Erik Laenen, directeur van GO! inclusieve STEM-basisschool De Trampoline.

Foto’s ©Klaas Verdru, B2Ai – links: traphal De Trampoline, rechts: traphal Spectrumschool

Innovatieve en duurzame infrastructuur

Binnen een Design & Build procedure werden de partners gekozen. Het project werd gecoördineerd en uitgevoerd door TM STRABAG – Hooyberghs – Brebuild het gebouw werd ontworpen door B2Ai architects, en de omgeving door Stramien. De totale kostprijs voor zowel de nieuwbouw als de renovatie bedraagt 20,6 miljoen euro.

Het nieuwe schoolgebouw kreeg de vorm van een boemerang. De twee scholen hebben elk hun eigen vleugel met daarin een centrale traphal en vide. De leerlingen van de afdeling hout maakten samen met hun leraar de trapleuningen. Er werd gekozen voor onderhoudsarme en duurzame materialen.
Het oude gebouw kreeg een nieuwe gevel, vernieuwde klaslokalen (o.a. een zorglab) en efficiënte ventilatie met warmterecuperatie. De eigen leerlingen én collega’s droegen ook hier weer hun steentje bij en zorgden binnen de praktijklessen voor nieuwe elektriciteitsvoorzieningen.
De buitenruimtes op de campus werden maximaal onthard zodat er kan ingezet worden op sport, spel en buiten-educatie. Aan de kleuterschool werd ook nog een avontuurlijke speelplaats met moestuin aangelegd. Wanneer de sporthal op de campus klaar is, volgt er ook nog een groene speelplaats met moestuin voor de lagere school.

Unieke GO! site

Voor GO! scholengroep Antwerpen is dit project een bevestiging van hun rol als voorlopers in het aanbieden van kwalitatief, toekomstgericht onderwijs.

“Het STrEaM-gebouw bevindt zich op een GO! site waar ook een freinetbasisschool, het volwassenenonderwijs (CVO), het CLB en ons Leersteuncentrum gevestigd zijn. We kunnen hier dus een geïntegreerde aanpak voor onderwijs en welzijn realiseren. En die is essentieel voor de ontwikkeling van al onze lerenden”, besluit Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen.

Meer weten over onze STrEaM-campus? Contacteer Erik Laenen, directeur van GO! inclusieve STEM basisschool De Trampoline via directie@bsdetrampoline.be of Christine Hannes, directeur van GO! Spectrumschool via directeur@spectrumschool.be.

Recente berichten

Pleidooi aan het einde van het schooljaar

Het afgelopen schooljaar stond het Vlaamse onderwijs centraal in het maatschappelijke en politieke debat. De dalende onderwijskwaliteit, de zwakke PISA-resultaten, de Vlaamse toetsen …  het zijn tendensen die niemand onberoerd laten. Wij pleiten aan het einde van het schooljaar voor nuance in het debat en meer vertrouwen in schoolteams. 

Lees verder

Samen bereik(t)en we meer!

Het einde van het schooljaar nadert snel, en wat een jaar is het geweest! We hebben samen bergen verzet, hindernissen overwonnen en successen geboekt.

Lees verder