Pleidooi aan het einde van het schooljaar

“Graag nuance in het onderwijsdebat en meer vertrouwen in schoolteams”

Antwerpen, 26 juni 2024

Het afgelopen schooljaar stond het Vlaamse onderwijs centraal in het maatschappelijke en politieke debat. De dalende onderwijskwaliteit, de zwakke PISA-resultaten, de Vlaamse toetsen …  het zijn tendensen die niemand onberoerd laten. GO! scholengroep Antwerpen, een van de grootste onderwijsverstrekkers in regio Antwerpen met 51 scholen en meer dan 19.000 leerlingen binnen het leerplichtonderwijs, pleit aan het einde van het schooljaar voor nuance in het debat en meer vertrouwen in schoolteams. 

 “Allereerst willen we benadrukken dat we de bezorgdheden over het onderwijs delen. De aandacht vanuit de politiek en de samenleving is begrijpelijk en in veel opzichten positief”, vertelt Danielle Van Ast, algemeen directeur van de GO! scholengroep.“Toch vinden we het jammer dat het debat steeds meer gepolariseerd raakt en dat er niet wordt gekeken naar de positieve resultaten die eveneens zichtbaar zijn. Zo is de schoolse vertraging in onze scholen de afgelopen jaren gedaald van 31 naar 25 procent. Het aandeel geslaagde leerlingen in het secundair is gestegen. Nog steeds zetten heel veel leerlingen hun studies succesvol verder in het hoger onderwijs of vinden ze vlot hun weg naar de arbeidsmarkt, waar ze waardevolle bijdragen leveren.”

Frustrerend voor leerkrachten en leerlingen

Uit de resultaten van het PISA-onderzoek 2022 blijkt dat van de Vlaamse leerlingen 22,4% het basisniveau wiskunde niet haalt. Voor lezen is dat 23,9% en voor wetenschappen 22,5%. Die achteruitgang is vast te stellen in alle onderwijsvormen. Sinds 2018 is in die daling een duidelijke versnelling zichtbaar voor wiskunde en lezen. Ook de Vlaamse toetsen bevestigen deze tendensen.  

Algemeen directeur Danielle Van Ast pleit in het belang van leerkrachten én leerlingen: “We hebben de boodschap begrepen. We zijn al langer een andere weg ingeslagen, maar de resultaten zijn niet onmiddellijk zichtbaar. Het is frustrerend voor hardwerkende collega’s en ijverige leerlingen om elke dag opnieuw in de krant te moeten lezen dat ze niet goed bezig zijn. Onze scholen brengen de beginsituatie van elk kind in kaart, bv. door de LIST- en Diataal-toetsen. Op basis van de resultaten worden gepersonaliseerde remediëring en trajecten voorzien. De leerwinst wordt geëvalueerd op het einde van het schooljaar. Het is nu aan de vele onderwijsprofessionals om de onderbouwde initiatieven in de verf te zetten en ervoor te zorgen dat alle leerlingen de minimumdoelen halen én dat zij die sterk presteren, verder uitgedaagd worden.” 

Andere complexe vaardigheden

Voor het eerst werd ook het creatief denken bij vijftienjarigen in het Vlaamse onderwijs in kaart gebracht. En die PISA-resultaten zijn alvast positief. Opmerkelijk is dat Vlaanderen daar bij de absolute top scoort, al zijn de verschillen tussen leerlingen opnieuw ontzettend groot.

In de Antwerpse GO! scholen stelt men al langer vast wat deze PISA-resultaten bevestigen. “Onze jongeren blinken vandaag meer dan ooit uit op terreinen die vroeger ongekend waren, ze zijn digitaal geletterd, ze kunnen creatief en probleemoplossend denken, ze zijn mondiger dan ooit, empathischer, geëngageerd, zijn gericht op samenwerking en zijn zich veel meer bewust van duurzaamheid. Wij hebben tot doel om alle lerenden te vormen tot kritische en mondige burgers met een brede bagage. En daar slagen onze schoolteams in. Onze leerlingenraden bijvoorbeeld, gaan mee in het verstrengen tot het verbieden van de smartphone. Welke volwassene doet hen dat na?” geeft Van Ast mee. 

Uitdagingen voor volgend schooljaar 

Er ligt veel werk op de plank voor het Vlaamse onderwijs. Het schooljaar is bijna achter de rug en de uitdagingen voor het volgende staan alweer voor de deur. Danielle Van Ast wil nu vooral positief terugblikken en constructief vooruitkijken: “Wij vinden het belangrijk om voort te bouwen op de successen die we al hebben behaald. En laat ons vandaag vooral de leerlingen vieren die na ernstig werk hun jaar succesvol hebben beëindigd. De fierheid is hopelijk dé hefboom om deze toekomstige generatie de emanciperende kracht van kennis te doen inzien. Wij nodigen alle betrokken partijen uit om samen te werken en constructieve dialogen te voeren over de toekomst van ons onderwijs. Laat ons samen het vertrouwen in onderwijs herstellen, … onze mensen verdienen dat”, besluit ze. 


Meer info over dit persbericht

Joke Temmerman, pers & communicatie GO! Antwerpen, communicatie@go-antwerpen.be

Recente berichten

Samen bereik(t)en we meer!

Het einde van het schooljaar nadert snel, en wat een jaar is het geweest! We hebben samen bergen verzet, hindernissen overwonnen en successen geboekt.

Lees verder

State-of-the-art STrEaM-campus officieel geopend

Op vrijdag 3 mei werd de nieuwe STrEaM-campus aan de August van de Wielelei in Deurne officieel geopend. Het nieuwe schoolgebouw wordt gedeeld door GO! Spectrumschool en GO! inclusieve STEM-basisschool De Trampoline.

Lees verder