Leersteun op de juiste plek: GO! Leersteuncentrum Antwerpen vanaf september 2023

Met het decreet leersteun en het nieuwe leersteunmodel ambieert de Vlaamse Regering kwaliteitsvol onderwijs dat werkbaar blijft voor de leraar. Het effect van de leersteun moet voelbaar zijn op de klasvloer. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.

Het is ook onze ambitie om ervoor te zorgen dat de leersteun op de juiste plek terechtkomt. 

Danielle Van Ast, algemeen directeur GO! scholengroep Antwerpen

Een eigen leersteuncentrum voor GO! Antwerpen

GO! scholengroep Antwerpen heeft vanuit NOA/Prisma+ heel wat expertise in huis en richt een eigen leersteuncentrum op: GO! Leersteuncentrum Antwerpen. 

Om de leersteun voor iedereen te kunnen realiseren, zullen we samenwerkingsrelaties aangaan en verder inzetten op expertiseontwikkeling en kennisdeling. Samen met scholen, schoolteams, ouders, en andere (externe) onderwijs- en welzijnspartners gaan we voor een werking op basis van continuïteit, kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid, transparantie en nabijheid

Elke school kan zelf kiezen met welk leersteuncentrum ze zullen samenwerken. De scholen van onze scholengroep zullen aansluiten bij GO! LSC Antwerpen, maar ook scholen van andere koepels of netten kunnen voor ons kiezen.

Hoe wij onze ambities zullen waarmaken?

REALISTISCHE DOELEN

GO! LSC Antwerpen zal inzetten op verhoogde zorg in de scholen en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. We gaan voor meer maatschappelijke inclusie door gerichte professionalisering van de schoolteams, maar ook door het opzetten van formele samenwerkingsverbanden met o.a. Welzijn/Gezondheid. Zo kan de expertise complementair ingezet worden en komt de leersteun op de juiste plek terecht.

Onze leerondersteuners hebben de opdracht om: 

  • scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam, met een maximaal effect op de klasvloer.
  • ondersteuning te bieden voor regelmatige leerlingen voor wie blijkt dat de maatregelen van de fasen van brede basiszorg en de verhoogde zorg van het zorgcontinuüm onvoldoende zijn en een GC-verslag, een IAC-verslag of OV4-verslag afgeleverd wordt door het CLB.  
MOGELIJKHEDEN ZIEN

GO! LSC Antwerpen beschikt over een multidisciplinair team van leerondersteuners. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om flexibel in te grijpen als er zich bepaalde noden voordoen op vlak van expertise. 

We staan in voor de organisatie van een informatiepunt voor ouders en scholen en daar hoort ook een klachtenprocedure bij. Bij vragen of onduidelijkheid over leersteun kunnen scholen en ouders bij het informatiepunt terecht.

Het bestuur van ons leersteuncentrum staat in voor de organisatie van een leersteunraad waarbinnen de uitwerking van de leersteun wordt bepaald. De scholen zullen vertegenwoordigd zijn in de leersteunraad. Deze raad heeft een adviserende opdracht. Zij zullen bepalen:

  • op welke wijze de aanvragen tot leersteun worden gesteld,
  • op welke wijze de aanvragen worden opgenomen,
  • op welke wijze leersteun kan worden geboden in de scholen voor gewoon onderwijs.
SAMEN ALS EVENWAARDIGE PARTNERS 

De leersteun krijgt vorm op basis van een proces van handelingsplanmatig werken en vanuit een handelingsgerichte samenwerking tussen minstens de leerondersteuner, de leerkracht, de leerling, de ouders en het schoolteam.

GO! LSC Antwerpen bouwt verder ook samenwerkingsrelaties uit voor het voorzien van leersteun, en voor expertiseontwikkeling en expertisedeling, met:

  • de scholen voor gewoon onderwijs, 
  • de betrokken centra voor leerlingenbegeleiding, 
  • de pedagogische begeleidingsdiensten, 
  • scholen voor buitengewoon onderwijs, 
  • welzijnspartners en andere relevante partners.
ZICHTBAAR AANWEZIG ZIJN

De leerondersteuner maakt deel uit van een multidisciplinair team waarin onderwijskundige, paramedische, sociale, psychologische en orthopedagogische expertises vertegenwoordigd zijn. Dit multidisciplinair team beschikt zowel over onderwijskundige expertise, handicap-specifieke expertise, inclusie-expertise als expertise op het vlak van coaching. 

PROFESSIONALISERING

Ons Leersteuncentrum zal erover waken dat ze met de leerondersteuners die ze aantrekken voldoende expertise hebben of kunnen ontwikkelen om alle leerlingen te ondersteunen. Wij kiezen momenteel om alle ondersteuningen zelf te organiseren. Later kunnen we zien of we ad hoc of structureel samen gaan werken met een ander leersteuncentrum. We werken wel samen op het niveau van afspraken.

Aansluiten bij GO! Leersteuncentrum Antwerpen

Wil je met jouw school structureel samenwerken en aansluiten bij ons GO! Leersteuncentrum Antwerpen? Maak dan voor 10 maart 2023 je keuze via ‘Mijn Onderwijs’. (Op de startpagina van Mijn Onderwijs vind je in de blauwe balk bovenaan ‘E-formulieren’. Als je daarop klikt, kom je via het keuzemenu bij ‘kies een leersteuncentrum’. Kies dan voor 8 Leersteuncentrum GO! Antwerpen)

Leersteun nieuw leersteuncentrum Antwerpen

Contact

GO! Leersteuncentrum Antwerpen
Bredabaan 837
2180 Merksem
lsc-antwerpen.be

Recente berichten

Pleidooi aan het einde van het schooljaar

Het afgelopen schooljaar stond het Vlaamse onderwijs centraal in het maatschappelijke en politieke debat. De dalende onderwijskwaliteit, de zwakke PISA-resultaten, de Vlaamse toetsen …  het zijn tendensen die niemand onberoerd laten. Wij pleiten aan het einde van het schooljaar voor nuance in het debat en meer vertrouwen in schoolteams. 

Lees verder

Samen bereik(t)en we meer!

Het einde van het schooljaar nadert snel, en wat een jaar is het geweest! We hebben samen bergen verzet, hindernissen overwonnen en successen geboekt.

Lees verder