Wat onze medewerkers zeggen

Ik ben oud-leerling van GO! basisschool 3Hoek en sta er nu zelf voor klas. Waarom? Omdat ik hoop dat ik mijn leerlingen kan inspireren, net zoals de leerkrachten van 3Hoek mij inspireerden toen ik er zelf naar school ging. De cirkel is rond."

Yasna Tijsmans, leerkracht derde leerjaar, GO! basisschool 3Hoek

Onderwijs ligt aan de basis van je leven. Als leerkracht draag je bij tot de opvoeding van een kind. Op onze GO! basisschool De Stappe voelen de kinderen zich thuis, kunnen ze zichzelf zijn, zichzelf ontplooien en hun talenten ontdekken. Elk op zijn manier. En op zijn eigen tempo. Als team kennen we elkaars zwaktes en sterktes. We vormen een team waarop je kan bouwen. Samen staan wij sterk!"

Schannah Lardennois, kleuterleerkracht, GO! basisschool De Stappe

Oud-leerlingen die me - zelfs 20 jaar nadat ze onze school hebben verlaten - mailen met de vraag of ze nog eens mogen langskomen … het doet iets met een mens. Het besef dat je in die korte periode - hun lagereschooltijd - een verschil hebt kunnen maken en een impact hebt gehad op hun toekomst, het is een van de redenen waarom ik hou van het lerarenberoep en waarom ik als directeur ook zo fier ben op onze school en mijn collega’s."

Patrick, directeur, GO! basisschool De Pijl

Je moet bewust willen kiezen voor het onderwijs en je moet iemand zijn die graag met mensen werkt, met kennis bezig is, én wil bouwen aan de dag van morgen. De goede samenwerking met collega’s doet me groeien op persoonlijk vlak. Ik kan niet functioneren binnen een streng en afgeschermd kader. In mijn job heb ik de autonomie om projecten in te vullen en betekenis te geven. Op LinkedIN word ik wel eens gecontacteerd door recruiters, maar ze moeten geen moeite doen: ik blijf waar ik ben."

Olivier, technisch adviseur coördinator, GO! atheneum Hoboken

Werken voor het GO! heeft een duidelijk kader: je hebt er een klare en verstaanbare houvast, maar toch is er de vrijheid om je eigen ding te doen, uit te proberen en eigen accenten te leggen. De waarden die het GO! uitdraagt vormen een mooie basis om onderwijs op maat van onze maatschappij aan te bieden, iets waar wij binnen GO! basisschool VONK! veel belang aan hechten."

Melissa Van Israël, zorgcoördinator, GO! basisschool VONK!

Ik vind het fijn om, dankzij verschillende vervangingsopdrachten, aan te voelen wat mij het beste ligt. Ik stond in de ene school in de eerste graad; in een andere school neem ik de tweede graad voor mijn rekening. Dat zorgt ervoor dat ik de kans krijg om het verschil te voelen tussen lesgeven aan leerlingen van verschillende leeftijden, graden en onderwijsvormen. Wat mij betreft, is dat de ideale leerschool.”

Suraiah Tavares, leerkracht Wiskunde, GO! atheneum MXM

Ik heb stage gedaan op de school waar ik nu werk, het GO! atheneum in Merksem. Ik ben er nadien mogen – en vooral ook willen – blijven. Het publiek van de school, de scholengroep die altijd klaarstaat om te ondersteunen, het idee dat ik weg ben van onder de kerktoren: het sprak me allemaal enorm aan."

Marlies De Vaal, leerkracht Nederlands en Geschiedenis, GO! atheneum MXM

Onderwijs een vlakke loopbaan? Niet per se. Ik heb 8 jaar voor de klas gestaan, was 7 jaar zorgcoördinator en voelde dan dat het tijd was voor een andere uitdaging. In GO! scholengroep Antwerpen had mijn directeur oog voor wie ik was en kreeg ik de kans om mijn talenten in te zetten en verder te ontplooien binnen de dienst HR. Ik krijg veel vertrouwen en initiatief nemen wordt hier enorm gewaardeerd. Elke dag is anders en daar hou ik van.”

Nele, medewerker dienst HR, scholengroepdiensten

Ik ben mijn onderwijsloopbaan gestart als leerkracht Frans en PAV. Wat later werd ik technisch coördinator in GO! Spectrumschool. Met de steun van mijn directeur nam ik deel aan de Talentenwerf van GO! scholengroep Antwerpen. Daarna volgde ik de directie-opleiding van het GO!. Sinds kort ben ik directeur in GO! freinetschool De Pluim in Hoboken. De job is pittig, maar zo fijn! Een GO! basisschool is per definitie een plek waar veel beweegt. Samen als team naar iets toe groeien en er iets van maken, geeft me nog steeds bakken energie!”

Saskia, directeur, GO! freinetschool De Pluim, Hoboken

Na een loopbaan van bijna 15 jaar binnen andere sectoren, koos ik er drie jaar geleden voor om me om te scholen naar onderwijzer. Ik durf te zeggen dat ik door mijn ervaring buiten het onderwijs goed kan inspelen op de zorgvraag van leerlingen. De slogan van onze GO! school is ‘In Kadee is iedereen mee’ en ik ben trots dat ik daaraan kan bijdragen. De diversiteit van de grootstedelijke context maakt het werk boeiend. Aan het einde van de dag ben ik doodop, maar ook erg tevreden.”

Liesbeth, zorgleerkracht, GO! basisschool Kadee, Deurne

Als leerkracht kan ik mijn creativiteit kwijt, mijn kennis doorgeven en ervaar ik elke dag hoe mijn leerlingen groeien. Lesgeven in het GO! is voor mij zoveel meer dan voor de klas staan. De teamspirit op onze school is een extra motivator om met GO!esting te blijven werken. Ik haal enorm veel steun en zelfs vriendschap uit de samenwerking met mijn collega’s."

Geert, leerkracht Frans, GO! atheneum Irishof Kapellen

Ontdek al onze openstaande vacatures

Wil jij ook écht het verschil maken en kunnen groeien in een maatschappelijk relevante opdracht met veel uitdaging, vrijheid en autonomie? Kies dan voor een job in onze scholengroep en ga samen met ons voor Samen Leren Samenleven op basis van respect, openheid, gelijkwaardigheid, oprechtheid, betrokkenheid en engagement.