Een grote sprong voor GO! basisschool De Trampoline: inclusief onderwijs met een sterke STEM-visie in een gloednieuw gebouw

In het GO! zetten we al langer in op onderwijs dat gedifferentieerd is naar ieders talenten, competenties, interesses en mogelijkheden. Onze GO! STEM basisschool De Trampoline (Deurne) gaat nog een stapje verder en trekt vanaf september de kaart van inclusief onderwijs. Op de straffe STrEaM-campus aan Park Groot Schijn, in een gloednieuw schoolgebouw met een sterk schoolproject waarin STEM-geletterdheid centraal staat, zullen binnenkort ook kinderen met een STOS-problematiek (spraak- en taalontwikkelingsstoornis) hun talenten kunnen ontplooien.

Fiere GO! collega’s Erik Laenen (directeur), Magali Claessens (zorgcoördinator), Sarah Uytdewilligen (coördinator inclusie), Heleen Van de Cruys (leerkracht 2de leerjaar), Haide Van Osta (kleuterleerkracht) en Ann Michielsen (beleidsondersteuner) geven tekst en uitleg bij de inclusieve werking van onze basisschool in Deurne.

Wij blijven uiteraard dezelfde kleinschalige, warme STEM-school. En net zoals we nu al doen, zullen we de kinderen van dichtbij opvolgen en inzetten op open communicatie.”

Haide Van Osta, kleuterleerkracht GO! STEM basisschool De Trampoline

De Trampoline is een STEM basisschool, wat betekent dat voor de kinderen die hier naar school gaan?

Erik: “De Trampoline werd opgericht in 2012. Vier jaar geleden hebben we ervoor gekozen om het STEM-denken te integreren. (STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’, n.v.d.r.). Dat betekent dat we onze lessen of projecten starten vanuit een probleemstelling en de leerlingen aanleren een onderzoek te plannen en hen stimuleren om dit – met vallen en opstaan, want fouten maken mag – uit te voeren. Zo ontwikkelen ze probleemoplossende vaardigheden. En dat zijn vaardigheden die belangrijk zijn als je ver wil geraken.”

Ann: “STEM-denken is geïntegreerd in bijna alle leerplandoelen en brengt leerlingen wetenschappelijke en wiskundige inzichten of praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen of problemen op te lossen.”

Haide: “We passen die STEM-aanpak toe vanaf de kleuterschool. We merken dat dit zorgt voor een verfijning van de denkvaardigheden.”

Magali: “Voor ons schoolfeest bijvoorbeeld, moest elke graad iets uitwerken met als thema ‘Mini-Deurne’. Er werd geknutseld, gebouwd, aan elektriciteit gewerkt, er werden maquettes op schaal gemaakt, … Het resultaat was verbluffend, en ook het proces dat eraan voorafging, was heel erg leerrijk.”

Heleen: “Je merkt dat sommige kinderen uitblinken in het technisch aspect van zo’n STEM-opdracht. Anderen kunnen tijdens de samenwerking hun talent voor taal inzetten. Kinderen die wat meer hulp nodig hebben, worden dan weer geleid door de snelle denkers van de klas. Het is een manier om gepersonaliseerd en tóch samen te leren.”

Magali: “Kinderen kunnen zich verdiepen en diegenen die wat meer tijd of hulp nodig hebben, kunnen we remediëren. Vanuit onze STEM- aanpak, krijgen ze van jongs af meer vertrouwen en is er ruimte voor andere talenten. Het helpt leerkrachten ook om de leerlingen te observeren en anders naar hen te kijken.”

Vergt die STEM-aanpak niet heel veel kennis en kunde van de leerkrachten?

Erik: “Dat is zo. Er zijn dan ook heel wat opleidingen aan voorafgegaan. Ik selecteer sollicitanten op hun ‘GOesting’. Het is van belang dat leerkrachten ook zelf een zekere durf en vertrouwen hebben op het vlak van STEM-educatie.”

Haide: “Het is ook voor ons als leerkracht een proces geweest. Het was zoeken en soms is het dat nog steeds (lacht). Wij leren zelf nog elke dag bij, zeker ook van de kinderen.”

Vanaf september verwelkomen jullie ook kinderen met een STOS-problematiek (spraak- of taalontwikkelingsstoornis). Vanwaar die keuze?

Ann: “Er is een plaatstekort binnen het buitengewoon onderwijs type-7. Heel wat STOS-kinderen
hebben naast nood aan begeleiding, ook veel potentieel. Door onze aanpak hebben we ervaring met differentiatie. Inclusiever worden, lag eigenlijk voor de hand.”

Erik: “Als GO! school is het onze maatschappelijke taak om elk kind een optimale ontwikkeling te bieden in functie van maximale maatschappelijke participatie. ‘Samen leren samenleven‘ zijn geen holle woorden. We merken dat ook onze huidige ouders inclusie als een meerwaarde zien. Men blijft alleszins heel bewust voor ons schoolproject kiezen.”

Sarah: “Alle kinderen worden hierdoor verrijkt, het is voor elk van hen een kans om betere sociale vaardigheden te ontwikkelen en om nog beter te kunnen deelnemen aan de samenleving als geheel.”

Heleen: “We trokken dit schooljaar met een aantal collega’s naar Portugal om er inspiratie op te doen. Daar is inclusief onderwijs de norm. Het onderwijssysteem is natuurlijk niet te vergelijken met dat van ons, maar kinderen met al hun bijzonderheden gaan er naar dezelfde school: van leerlingen met beperkingen tot zij die hoogbegaafd zijn. Er is amper sprake van pestgedrag en iedereen leert er van elkaar.”

Wat zal er dan vanaf september anders zijn in de Trampoline?

Magali: “Het grote verschil is dat we nóg meer expertise in huis zullen hebben, meer paramedici. Logopedisten of kinesitherapeuten, bijvoorbeeld.”

Ann: “We gaan als een team naar een kind kunnen kijken. Het ‘team-teachen’ – samen voor de klas staan, zeg maar – zorgt ervoor dat leerkrachten kunnen afspreken wie het meest aangewezen is om bepaalde zaken aan te leren en wie werk maakt van verdieping of remediëring.”

Sarah: “We zullen ook sterk inzetten op visualisatie en SMOG, spreken met ondersteuning van gebaren. Die ondersteuning is niet enkel goed voor kinderen met een STOS-problematiek, maar ook voor anderstalige leerlingen, bijvoorbeeld.”

Haide: “Wij blijven uiteraard dezelfde kleinschalige, warme STEM-school. En net zoals we nu al doen, zullen we de kinderen van dichtbij opvolgen en inzetten op open communicatie.”

Erik: “Administratief zullen de STOS-kinderen in GO! basisschool De Sprong ingeschreven moeten worden. We stoten op regelgeving die helaas nog niet mee is met inclusie. Om aan de zorgnoden van type-7 te kunnen voldoen, moeten we de nodige middelen kunnen genereren en dat kan enkel in het buitengewoon onderwijs. Dat strikte onderscheid is uiteraard een hindernis om ons inclusief verhaal te realiseren, vandaar dat we in de dagelijkse werking één school zullen zijn.”

Binnenkort verhuizen jullie ook naar een nieuw gebouw dat jullie zullen delen met GO! Spectrumschool. De link met STEM is er al.

Erik: “Dat klopt. We zouden maar zes jaar in onze huidige units blijven, het zijn er uiteindelijk tien geworden. De plannen van de nieuwbouw zijn een drietal jaar geleden tot stand gekomen. Het is als basisschool echt een opportuniteit om aan te sluiten bij de STrEaM-campus. We kijken uit naar dat nieuwe gebouw en de samenwerking met GO! Spectrumschool.”

Sarah: “We kunnen terecht in het STrEaM-LAB van Spectrum, maar hebben ook een eigen STEM-lab met een keuken. Daarnaast zullen we beschikken over voldoende Chromebooks, iPads en een breed gamma van digitale tools en hulpmiddelen. Ook een meerwaarde voor de kinderen uit type-7 die we vanaf september zullen verwelkomen, trouwens.”

Veel veranderingen op til dus. Ogenschijnlijk kleine stappen, die uiteindelijk leiden tot een gigantische sprong voor jullie school.

Ann: Dat is zo. We verhuizen tijdens de zomervakantie en openen de deuren op 1 september. Er komt dus nog een pittige periode aan. Dit alles realiseren kan alleen met een team. Een sterk team. En zet dat laatste maar in koeien van letters! (lacht)

Het ziet ernaar uit dat september voor onze GO! STEM basisschool De Trampoline een bijzondere start zal zijn. We wensen dit STERK TEAM dan ook heel veel succes toe met hun grote sprong!


Meer weten of je kind meteen inschrijven?

GO! STEM basisschool De Trampoline / De Sprong
August Van de Wielelei 136
2100 Deurne (Antwerpen)
bsdetrampoline.be
directie@bsdetrampoline.be

Werken bij GO! STEM basisschool De Trampoline?

Solliciteer spontaan of bekijk de vacatures.

Recente berichten

Wij zijn gesloten tijdens de paasvakantie!

Wij zijn er even tussenuit tijdens de paasvakantie en zijn gesloten van maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april 2024.

Lees verder

Ga voor een school van GO! Antwerpen

Op de juiste school voel je je ondersteund en word je uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Je ontwikkelt er competenties en krijgt er kansen om te groeien. Het is een plek die je motiveert en waar je je thuis voelt.

Lees verder