Candice en Mart creëren kansen

Candice en Mart werken in het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Samen met hun collega's: psycho-pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen, dragen ze actief bij aan de realisatie van het pedagogisch project van het GO!.


Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding, wanneer het leren moeilijk gaat of te gemakkelijk is, wanneer er op zoek moet gegaan worden naar de juiste studierichting, een andere school of een aangepast studieaanbod, wanneer leerlingen zich niet goed voelen thuis of op school of zelfs wanneer er gewerkt moet worden aan een gezonde(re) levensstijl.

Wat Candice en Mart drijft en GO!esting geeft om te doen wat ze doen, vertellen ze in deze video.


Surf naar GO! CLB Antwerpen voor meer info.

Recente berichten

Leersteun op de juiste plek: GO! Leersteuncentrum Antwerpen vanaf september 2023

Met het decreet leersteun ambieert de Vlaamse Regering kwaliteitsvol onderwijs dat werkbaar blijft voor de leraar. GO! scholengroep Antwerpen richt een eigen leersteuncentrum op: GO! Leersteuncentrum Antwerpen.

Lees verder

Straf leiderschap, straffe competenties: de schooldirecteur anno 2023

Een mens zou zich afvragen wat iemand bezielt om vandaag schooldirecteur te worden. Toch zijn ze met velen. In onze scholengroep zijn ze zelfs met meer dan vijftig. Gelukkig dus (nog) niet met uitsterven bedreigd.

Lees verder