Candice en Mart creëren kansen

Candice en Mart werken in het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Samen met hun collega's: psycho-pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, paramedisch werkers en artsen, dragen ze actief bij aan de realisatie van het pedagogisch project van het GO!.


Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen bij het CLB terecht voor informatie, hulp en begeleiding, wanneer het leren moeilijk gaat of te gemakkelijk is, wanneer er op zoek moet gegaan worden naar de juiste studierichting, een andere school of een aangepast studieaanbod, wanneer leerlingen zich niet goed voelen thuis of op school of zelfs wanneer er gewerkt moet worden aan een gezonde(re) levensstijl.

Wat Candice en Mart drijft en GO!esting geeft om te doen wat ze doen, vertellen ze in deze video.


Surf naar GO! CLB Antwerpen voor meer info.

Recente berichten

Pleidooi aan het einde van het schooljaar

Het afgelopen schooljaar stond het Vlaamse onderwijs centraal in het maatschappelijke en politieke debat. De dalende onderwijskwaliteit, de zwakke PISA-resultaten, de Vlaamse toetsen …  het zijn tendensen die niemand onberoerd laten. Wij pleiten aan het einde van het schooljaar voor nuance in het debat en meer vertrouwen in schoolteams. 

Lees verder

Samen bereik(t)en we meer!

Het einde van het schooljaar nadert snel, en wat een jaar is het geweest! We hebben samen bergen verzet, hindernissen overwonnen en successen geboekt.

Lees verder