CONTACT

Algemeen

GO! scholengroep Antwerpen
Thonetlaan 106A
2050 Antwerpen
03 360 82 90
secretariaat@go-antwerpen.be

Scholen en centra

Ben je op zoek naar de contactgegevens van een van onze scholen of centra?

Ga dan naar scholen en centra >>

specifieke contacten

Contact opnemen met de verantwoordelijken binnen onze scholengroepdiensten? 

Ga naar de specifieke contactenlijst >>

Specifieke contactenlijst

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor het dagelijkse beleid van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep, na goedkeuring door de raad van bestuur. 

Danielle Van Ast 
ad@go-antwerpen.be

COÖrdinerend directeur secundair onderwijs

De scholengemeenschap secundair onderwijs is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking op diverse vlakken tussen scholen van het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs. Aan het hoofd van deze scholengemeenschap secundair onderwijs staat een coördinerend directeur (codi).

Ann Cuvelier 
codi@go-antwerpen.be

Directeurs-coördinatoren basisonderwijs

De scholengemeenschap basisonderwijs is een vorm van bijzondere en verregaande samenwerking op diverse vlakken tussen scholen van  het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs. Aan het hoofd van deze scholengemeenschap staan twee directeurs-coördinatoren. (dico)

Bart Andries 
Francine Nooyens
dico@go-antwerpen.be

 

verantwoordelijken scholengroepdiensten

De werking van onze scholengroepdiensten is toegespitst op: 

  • kennis opbouwen, verwerken, beheren, ontwikkelen en delen;
  • beleid ontwikkelen, positioneren en uitdragen;
  • dienstverlening organiseren, integreren en professionaliseren.

Onze scholengroepdiensten zijn gevestigd op GO! campus Leerhaven, Thonetlaan 106 A, Linkeroever, Antwerpen. 

Financiën
Marc de Cock
fin@go-antwerpen.be

ICT
Steven De Roeck
ict@go-antwerpen.be

Infrastructuur
Rachel Lincer
infrastructuur@go-antwerpen.be

Pers & Communicatie
Joke Temmerman
communicatie@go-antwerpen.be

Personeel
Chantal Huybrecht
personeel@go-antwerpen.be

Veiligheid & Preventie 
Ronald Dom
preventie@go-antwerpen.be

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen, het materieel en het financieel beleid van de scholengroep en voor bepaalde aspecten van het pedagogisch beleid en van het personeelsbeleid.

 

Wim Castelyns, voorzitter
Bruno De Loght, ondervoorzitter
Rodolf Broers
Erika Decorte
Leo De Martelaere
Maurice Hauspie
Sofie Scholliers
Lieven Verbert

Christophe Van de Vijver

rvb@go-antwerpen.be

Vertrouwenspersoon (enkel voor personeelsleden)

  • Vertrouwelijke gesprekken (inzake conflicten, geweld, pesterijen, stressklachten, grensoverschrijdend gedrag …)
  • Bemiddeling
  • Ondersteuning bij re-integratie na ziekte
  • Adviserende rol
 

Sonya Maurissen
sonyamaurissen@clb-antwerpen.be
+32 487 52 32 77

Aanspreekpunt informatieveiligheid

Heb je vragen of opmerkingen over privacy en beveiliging van (computer)gegevens, of wil je een datalek melden, dan kun je terecht bij het aanspreekpunt informatieveiligheid van onze scholengroep. 

 
Share this Page